Strona główna Polityka prywatności

  Polityka prywatności sklepu internetowego HIPPER.pl

   § 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1.1. Wszystkie dane osobowe gromadzone oraz przechowywane na stronie sklepu pod adresem URL:  https://hipper.pl (dalej: „Sklep” lub „Sklep internetowy”) są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkich wytycznych UE i krajowych mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych.  

   § 2. ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

  2.1. Administratorem danych (dalej: „Administrator”) przetwarzanych w sklepie pod adresem URL: https://hipper.pl jest WRI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koziegłowach, ul. Poznańska 48, 62-028 Koziegłowy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000547919, NIP 7773247605, REGON 361009725. 

  2.2. W przypadku skorzystania z dodatkowej funkcjonalności Sklepu w postaci wtyczki do Facebooka lub logowania do Sklepu internetowego za pomocą serwisu Facebook, administratorem / współadministratorem danych jest firma Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, osób odwiedzających witrynę Facebook można uzyskać pod następującym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. 

  2.3. W przypadku skorzystania z dodatkowej funkcjonalności Sklepu w postaci wtyczki do logowania do Sklepu internetowego za pomocą serwisu Google, administratorem / współadministratorem danych jest firma jest Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a na terytorium UE Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, a więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, osób odwiedzających witrynę Google można uzyskać pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

  2.4. W przypadku skorzystania z funkcjonalności Sklepu w postaci dostawy paczkomatem, administratorem danych jest spółka z grupy kapitałowej Integer.pl, która w konkretnym przypadku przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usługi. Więcej informacji można uzyskać pod następującym linkiem: https://inpost.pl/polityka-prywatnosci#policy-inpost-pp. 

  2.5. W przypadku skorzystania z dodatkowej funkcjonalności Serwisu w postaci dokonania zakupu za pośrednictwem firmy PayU, administratorem danych jest firma PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, a więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, osób dokonujących płatności za pośrednictwem firmy PayPro można uzyskać pod następującym linkiem: https://poland.payu.com/prywatnosc/ 

   

  § 3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  3.1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Urszula Graetzer, z którą można się kontaktować pod adresem mailowym: odo@hipper.pl lub adresem korespondencyjnym: WRI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poznańska 48, 62-028 Koziegłowy, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych. 

   

  § 4. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  4.1. Dane osobowe osób odwiedzających Sklep są przetwarzane, za zgodą osób, których dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku wykonania umowy i podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w oparciu  
  o uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Administrator wykorzystuje dane osobowe tylko w celu zapewnienia właściwej obsługi Sklepu, w celu świadczenia usług, oraz komunikacji.  

  W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą - może ona zostać wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.  

  4.2. Administrator przetwarza dane osobowe w Sklepie: 

  4.2.1. w celu wykonania umowy i podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

  4.2.2. w celu realizacji złożonego zamówienia - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

  4.2.3. w celu założenia konta klienta Sklepu - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na zasadzie dobrowolności podania danych; 

  4.2.4. w celu obsługi reklamacji i obsługi odstąpień od umów zawartych na odległość - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

  4.2.5. w celu wystawiania dokumentów sprzedażowych w tym faktur - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 

  4.2.6. w celu szeroko pojętej obsługi klienta (mailowej, telefonicznej) - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

  4.2.7. w celu obrony przed roszczeniami - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

   § 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  5.1. Dane osobowe osób odwiedzających Sklep i korzystających z jego funkcjonalności przetwarzane są przez Administratora przez cały okres świadczenia usługi lub do momentu wycofania dobrowolnie udzielonej zgody. Okresy te mogą zostać wydłużone wyłącznie w przypadku konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem prawnym – dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami sektorowymi, które określają okres przetwarzania danych (np. w przypadku wystawionej faktury VAT, dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat, począwszy od zakończenia roku, w którym wystawiono fakturę). 

   

  § 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

  6.1. Dane osobowe przekazane w Sklepie, są przetwarzane przez naszych pracowników  
  i współpracowników. Administrator danych może przekazywać dane osób odwiedzających stronę wyłącznie zaufanym Partnerom np. firmie obsługującej paczkomaty, lub Partnerom z którymi zawarto odpowiednie umowy, w tym, gdy to niezbędne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takimi Partnerami są m.in. zewnętrzny inspektor ochrony danych i dostawca usług hostingowych. 

   

  § 7. PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH OSOBOWYCH

  7.1. Każda osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Sklepu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (w przypadkach, gdy jest to dopuszczalne z uwagi na stan faktyczny oraz obowiązki prawne spoczywające na Sklepie), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza prawa tej osoby. Organem nadzorczym, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

   

  § 8. INFORMACJE DODATKOWE

  8.1. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. Ponadto korzystanie z wybranych usług Sklepu może wymagać dobrowolnego wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku nie podania wymaganych danych Administrator może nie zrealizować usługi lub prośby osoby której danej dotyczą. 

   

  < Cofnij

  < Wróć na stronę główną